ĐẶNG THỊ MO

Địa chỉ: 124/57 I X Viết Nghệ Tỉnh, phường 21, quận Bnh Thạnh, Saigon.

Bệnh tnh v gia cảnh: b Đặng Thị Mo bị bại liệt v cao huyết p, chồng bỏ, để lại hai người con: con trai bị ung thư bướu ở vng cằm, con gi (14 tuổi) đang học lớp 7 trường Điện Bin (2005-2006). Gia cảnh b Mo v cng kh khăn, khng c tiền cho con tiếp tục học vấn.

>>> Giấy chứng nhận của trường học


Cập nhật của TLBT:

Ngy 9/11/2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD để gip đỡ phần no hon cảnh kh khăn của b v hai con. (>>> Bin lai gởi tiền)