LÊ THỊ BẢY

Địa chỉ: tổ 5, ấp Thới Ḥa, xă Thới An Đông, Cần Thơ.

Hoàn cảnh: Cụ bà Lê Thị Bảy sinh năm 1930, bị mù hai mắt, thần kinh không ổn định, sống chung với người con tên Vơ Văn Tiền (sinh năm 1966), không ruộng vườn, cuộc sống vô cùng khó khăn.


Cập nhật của TLBT:

Một đạo hữu của TLBT biết được hoàn cảnh neo đơn, khó khăn của cụ bà nên đă giới thiệu trường hợp của cụ bà tới Quỹ Phước Thiện TLBT.

Ngày 1/9/2005, Quỹ Phước Thiện TLBT do các ân nhân hải ngoại đóng góp đă gởi $50 USD tới cụ bà Lê Thị Bảy để giúp đỡ phần nào hoàn cảnh khó khăn của cụ. (>>> Biên lai gởi tiền lần nhứt)

Công ty gởi tiền báo tin cụ bà Lê Thị Bảy đă qua đời.