NGUYỄN THỊ B SU

Cụ b Nguyễn Thị B Su sinh năm 1929.

Địa chỉ: x Ngi Tứ, huyện Tam Bnh, tỉnh Vĩnh Long.

Tnh trạng gia đnh v bệnh tật:

Rất ngho khổ, sống một mnh khng người thn, đang lm trọng bệnh ton thn nổi mụt khng c tiền uống thuốc, thảm cảnh rất cơ hn bi đt.


Cập nhật của TLBT:

Ngy 9-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đ nhờ người tới viếng thăm v gởi tặng cụ Nguyễn Thị B Su $50 USD, nhưng rất tiếc cụ b đ qua đời trước đ 8 ngy!