TRẦN THỊ HUÊ

Địa chỉ: 68/1 D Tây Nam, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai.

Bệnh tình và gia cảnh: cụ bà Trần Thị Huê (SN 1921) sống neo đơn không người thân. Khi còn sức khỏe cụ đi làm công cho người cũng kiếm được hai bữa cơm/ngày. Nay tuổi già sức yếu (84 tuổi) cộng thêm 10 năm trước hai mắt bị cườm không tiền chạy chữa nên phải sống trong cảnh tăm tối 10 năm nay.

>>> Giấy CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngày 9/11/2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD để giúp đỡ phần nào hoàn cảnh khó khăn của cụ Huê. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 04-4-2008, Quỹ Phước Thiện đã gởi tặng $50 USD, phần quà này do Nguyễn Kim Loan (TN) bảo trợ (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 29-10-2008, Quỹ Phước Thiện đã gởi tặng $50 USD, phần quà này do Nguyễn Kim Loan (TN) bảo trợ (>>> Biên lai gởi tiền)