TPB Á QUANG HIỆP

Địa chỉ: 793/28/72/2 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Hưng, quận 7, Sài Gòn.

Tel: 0909420563

Sinh 06-08-1955. Số quân: 55/704.820, binh 2, liên đội 3/22, ĐĐ777, địa phương quân, tiểu khu Hậu Nghĩa.

Bị thương vào cuối năm 1972, cụt hai chân.

>>> Nghị định cấp dưỡng

>>> CMND 


Cập nhật của TLBT:

Jul-15-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền)