TPB AN VĂN CHÂU

Địa chỉ: 122/13/18 Tôn Đản, phường 10, quận 4, Saigon.

Sinh 30-10-1947. Số quân 67/813.442, tiểu đội trưởng bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái, hư chân phải.

>>> Chứng chỉ tốt nghiệp Hạ sĩ quan trừ bị

>>> Báo cáo tổn thất

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngày 27-2-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh