TPB BẠCH TRUNG QUÝ

Địa chỉ: xóm 4, thôn Mỹ Phú, Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, Quãng Ngãi.

Sinh 06-05-1946.

Số quân: 66/205.782, cấp bậc hạ sĩ, CLQ.

Bị thương cụt chân trái, gãy 2 xương ống quyển chân phải 100%.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

May-27-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền