TPB BÙI HỮU HUYẾN

Địa chỉ: đội 3, thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh ngày 01-2-1941. Số quân: 61/209431, hạ sĩ, chủ lực quân, bộ binh.

Ông bị thương ngày 31-10-1973, nội thương nát thận phải, cắt bỏ thận phải, và nhiều vết thương ở lưng và hai tay.

>>> Bản cáo tri

>>> Tờ bệnh lý

>>> Giám định y khoa

>>> Chứng thư quân vụ


Cập nhật của TLBT:

Oct-03-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)