THƯƠNG PHẾ BINH BÙI PHỤ SƠN

Địa chỉ: tổ 12, phường Quăng Phú, thành phố Quăng Ngăi.

Sinh 16-12-1949. Số quân 69/122.743, hạ sĩ, đại đội 4, tiểu đoàn 1, thủy quân lục chiến, KBC 3333.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải sát mông tại Trảng Bàng, Củ Chi, Hậu Nghĩa. Chân trái bị teo cơ dưới. Ông được giải ngũ ngày 30-7-1970.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210250310


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh