TPB BÙI PHƯƠNG

Địa chỉ: 1051 Hiệp Nhất, p. 4, Tân Bình, Saigon.

Sinh 1953. Số quân 73/104.070, binh 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 52, sư đoàn 18 bộ binh, KBC 4110.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ông bị thương ngày 1-6-1974 tại chiến trường Bến Cát, Bình Dương, tọa độ XT 728304, liệt 2 chân 100%.

Ông hiện ở chung với gia đình người chị ruột và mang chứng bệnh suy thận nên phải điều trị bằng thuốc đặc trị nên rất tốn kém. Xin coi chi tiết trong thư bên dưới.

>>> Đơn xin cứu trợ nhân đạo

>>> Chiến thương bội tinh

>>> Giấy nghỉ phép dưỡng thương

>>> Giấy chứng nhận


Cập nhật của TLBT:

Aug-23-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

May-07-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-31-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

May-27-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (Chuyển từ hồ sơ của Bùi Ngọc Sơn. >>> Giấy báo nhận tiền)