TPB BÙI THẮNG (BÙI TÂN)

Địa chỉ: xóm 1, tổ 3, thôn Đức Bưu, xã Hương Sơ, Huế.

Ông Bùi Thắng (Bùi Tân) sinh ngày 05-01-1953, số quân 73/203.332, binh I.

Ông bị thương cột sống, liệt 2 chân.

Gia đình chỉ có hai vợ chồng, không con cái, không nhà cửa, hiện sống chung với người em út để nhờ cậy lúc đau ốm. Vợ bị bệnh thấp khớp.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Hình chụp tháng 3-2013


Cập nhật của TLBT:

Dec-14-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-22-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).