TPB CAO TẤN BÌNH

Địa chỉ: xóm 1, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Tel: 01657496971.

Sinh ngày 10-3-1950.

Số quân: 50/809441, binh 2.

Ông bị thương ngày 18-12-1973 cụt hai chân.

>>> Chứng thư quân vụ


Cập nhật của TLBT:

Jul-25-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Hồi báo)