TPB CAO VĂN BẢY

Địa chỉ: K112/66 đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẳng.

SQ: 65/208.767, hạ sĩ, đại đội 2, tiểu đoàn 3, trung đoàn 60, sư đoàn 25BB.

Bị thương trong lúc hành quân tại vùng thuộc tỉnh Tây Ninh năm 1971 (tiểu đoàn trưởng là Hoàng Kim Tiến). Được tản thương về Tổng Y Viện Cọng Hòa và phải cưa chân. Xuất ngũ vĩnh viễn theo dạng phế binh năm 1973.

>>> Phiếu giải phẩu

>>> Giấy chứng nhận

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Oct-03-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)