TPB CAO VĂN HOÀNH

Địa chỉ: số 7, ấp 4, xã Lương Bình, Bến Lức, Long An.

Tel: 0723.646.113

Sinh 1948. Số quân: 48/305.978, TĐ 303, địa phương quân, tiểu khu Long An.

Bị thương năm 1972, cụt hai chân.

>>> Sổ cấp dưỡng phế binh

>>> CMND 


Cập nhật của TLBT:

Sep-30-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền)