THƯƠNG PHẾ BINH ĐẶNG QUANG SỸ

Địa chỉ: 1/2E Vơ Dơng 1, xă Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh 1947. Số quân 185.845, binh nh́, KBC 3010.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt nửa bàn chân phải.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND 270609817


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh