THƯƠNG PHẾ BINH ĐINH TUẤT

Địa chỉ: tổ 1, thôn 5, xă Tam Thành, Phú Ninh, Quăng Nam.

Sinh 7-7-1935. Số quân NQ/117.625.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải ngày 20-2-1972 tại xă Kỳ B́nh, Tam Kỳ, Quăng Tín.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh