TPB ĐỖ NGỌC ANH (sau 1975 đổi thành ĐỖ NHẬP)

Địa chỉ: đội 5, thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quãng Ngãi.

Sinh ngày 10-1-1949, số quân 49/C.13374, nghĩa quân, chi khu Sơn Tịnh, tiểu khu Quãng Ngãi.

Thương tích và gia cảnh:

Ông bị thương cụt hai chân ngày 30-8-1974 tại BS.704778 trong khi hành quân.

>>> Giấy chứng nhận tại ngũ

>>> Báo cáo tổn thất

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)