THƯƠNG PHẾ BINH ĐỖ SĨ VUI

(Hồ sơ này được Hội Huynh Đệ Chi Binh của cố trung tá Lê Đ́nh Vọng giới thiệu qua nhờ giúp đỡ.)

Địa chỉ: 481 lê duẫn, thành phố Huế.

Số quân 64/203.559, trung đoàn 51 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 4-11-1974, ông bị thương mắt trái khiến cho bị văy cá trung tâm giác mạc, không thấy đường, giải ngũ loại 3.

>>> Tờ bệnh lư trang 1     trang 2


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh