THƯƠNG PHẾ BINH ĐỖ VĂN BÊN

Địa chỉ: 294/2 Lưu Hữu Phước, p. 15, q. 8, Saigon.

Sinh 2-10-1947. Số quân 67/802.772, đại đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 50, sư đoàn 25 bộ binh, KBC 4772.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 25-12-1968 tại Lương Ḥa Thượng, Long An, vết thương đầu, chấn thương sọ năo, ảnh hưởng thần kinh, liệt bán thân, tàn phế 100%. Bị bệnh hẹp đường tiểu, mổ 2 lần năm 2002.

>>> Bản cáo tri

>>> Giấy bệnh viện


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh