TPB chuẩn úy ĐỖ VĂN LẮM

Địa chỉ: 2291 ấp 7, xã Tân Tây, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0945784442.

Số quân: 73/160646. Cấp bậc: chuẩn úy.

Chức vụ: Đại đội phó đại đội 4 tiểu đoàn cơ động tỉnh Vĩnh Long.

Bị thương ngày 27-04-1975 tại Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Thương tật: cụt hai chân trên đầu gối.

CMND số 310539966.

>>> Phiếu xuất viện


Cập nhật của TLBT:

Jul-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-28-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Feb-09-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-20-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-22-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-28-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-28-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-23-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)