TPB ĐỖ VĂN NGON

Địa chỉ: ấp 11, xă Tân Hào, huyện Giồng Trôm, Bến Tre

Số quân: NQ925816

>>> Thẻ căn cước quân nhân

>>> Kết quả giám định y khoa


Cập nhật của TLBT:

Jul-27-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-28-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-28-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)