TPB ĐOÀN NGỌC HOA

Địa chỉ: tổ 8, thôn An Tràng 1, xă B́nh Sơn, huyện Hiệp Đức, Quăng Nam.

Sanh ngày 12-03-1939, số quân 39/137.272, hạ sĩ, đại đội 744, ĐPQ, tiểu khu Quăng Tín.

Thương tích và gia cảnh:

Vào năm 1968 ông bị thương nặng mảnh đạn vào đầu trong lúc công tác ban đêm tại ấp Thuận An, xă Kỳ Lư, quận Tam Kỳ, Quăng Tín, đưa đến tay chân tê liệt, tàn phế 100%.

>>> Thẻ căn cước

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Thẻ hội viên Tổng hội Phế binh VNCH

>>> Nghị định cấp dưỡng


Cập nhật của TLBT:

25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

25-08-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)