TPB ĐỒNG ĐỨC BẰNG

Địa chỉ: 23/2H Võ Dõng 3, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh 1941. Số quân: 100.381, cấp bậc hạ sĩ.

Bị thương: cụt chân phải.

>>> Thẻ khám bệnh của phế binh

>>> Nghị định cấp dưỡng tàn phế


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-25-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)