THƯƠNG PHẾ BINH HÀ QUANG TẤN

Địa chỉ: đội 1, An Toàn, HTX Kỳ Đông, thôn An Hội Nam 1, xă Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh năm 1938, số quân 38/468.581, binh I, địa phương quân, đại đội 143, tiểu khu Quăng Ngăi, KBC 4190.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương tháng 8-1970 tại Sơn Nam, Sơn Tịnh, Quăng Ngăi, mù hai mắt.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh