THƯƠNG PHẾ BINH HỒ BÉ

Địa chỉ: 1/19 kiệt 24, đường Phùng Hưng, Huế.

Sinh 16-6-1949. Số quân 71/201.268, trung sĩ I.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái sát mông. Đang chờ giấy tờ giải ngũ th́ biến cố 30-4-1975 xảy ra.

>>> Giấy phép 90 ngày

>>> CMND 190019791


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh