TPB HOÀNG NGỌC TÂM

Địa chỉ: đội 1, thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 1939. Số quân NQ/106.998, nghĩa quân. Nhập ngũ ngày 1-12-1964. Bị thương tháng 12-1966, cụt chân phải, bể xương bàn chân trái và tê liệt. Giải ngũ ngày 19-6-1970.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Nghị định tu chính cấp dưỡng


Cập nhật của TLBT:

Ngày 04-12-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)