TPB HOÀNG THẾ MINH

 

Địa chỉ: 23 đường 5, khu phố 3, phường Linh Tây, Thủ Đức, Saigon.

Tel: 01285114116.

Số quân 75/104.301, liên đoàn 11, tiểu đoàn 69, Biệt Động Quân, KBC 7524.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ông bị thương ngày 18-4-1974 tại huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi, cụt hai chân. Vẫn còn điều trị tại Trung tâm 3 Hồi Lực cho đến ngày 30-4-1975 nên mất hết giấy tờ, chỉ còn giấy nghỉ phép 29 ngày.

>>> Giấy phép 29 ngày


Cập nhật của TLBT:

Apr-30-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-17-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-29-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-23-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Phiếu hồi báo)

Aug-28-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)