TPB HỨA VĂN HOÀNG

Địa chỉ: 80/1A Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, Saigon.

Điện thoại: 0937095962

Sinh ngày 30-11-1955.

Số quân 75/109835, hạ sĩ, đại đội 2, trung đội 1, tiểu đoàn 3 Sói Biển, thủy quân lục chiến.

Ông bị thương ngày 12-9-1972 tại cổ thành Quảng Trị, cụt tay trái.

>>> Các giấy tờ chứng minh

>>> Hình lúc 17 tuổi (05/1972) ở trung tâm huấn luyện Sóng Thần


Cập nhật của TLBT:

Apr-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)