TPB HUỲNH HỢI

Địa chỉ: đội 7, thôn 3, xă Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quăng Nam.

Sinh 2-5-1934. Số quân 54/214.930, hạ sĩ, đại đội 1, tiểu đoàn 77, biệt động quân.

Ông bị thương ngày 4-9-1971 tại chiến trường tây nam quận Đại Lộc, cụt hai chân 100%.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Aug-23-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-28-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)