TPB HUỲNH NAM

Địa chỉ: khối phố 6, tổ 40, phường Phước Hòa, thị xã Tam Kỳ, Quãng Nam.

Sinh 20-08-1948.

Số quân: 68/212.388, binh nhì, tiểu đoàn 1/6, sư đoàn 2.

Bị thương cụt chân phải.

>>> Thẻ căn cước quân nhân

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> Sổ chứng thương


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-13-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-30-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)