THƯƠNG PHẾ BINH HUỲNH VĂN NHỎ

Địa chỉ: 96/11 ấp Cây Bàng, phường Thủ Thiêm, quận 2, Sài G̣n.

Số quân 47/801.732, binh nh́.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải.

>>> Phiếu kiểm soát quân nhân

>>> Giấy nghỉ phép


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh