THƯƠNG PHẾ BINH HUỲNH VĂN TƯ

Địa chỉ: ấp An Khương, xă An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Sinh năm 1951, số quân NQ/472.911, nghĩa quân, KBC 4204.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh