THƯƠNG PHẾ BINH LÊ HỒNG THANH

Địa chỉ: 37 Nguyễn Bá Loan, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quăng Ngăi.

Sinh ngày 20-10-1939, số quân 59/023.892, cấp bậc thượng sĩ, tiểu đoàn 4 trinh sát.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 25-05-1965 cụt hai chân và cụt tay phải trong trận đánh ở đồn G̣ Cao, Ba Gia.

Vợ ông cũng là nữ quân nhân và đă tử trận trong trận đánh ở G̣ Cao, Ba Gia, Sơn Tịnh, Quăng Ngăi. Ông bị thương nặng và tàn phế lúc con ông chưa đầy 1 tuổi. Hai cha con phải lê lếch ăn xin ở khắp nơi. Hiện giờ con ông phải đi làm mướn để nuôi gia đ́nh (4 con nhỏ) và người cha già tàn tật bệnh hoạn. Con dâu ông đă chết v́ bệnh ung thư, để lại 4 đứa con c̣n quá nhỏ, sống không có tuổi thơ, tương lai th́ quá tăm tối... !

>>> Đơn xin giúp đỡ nhân đạo trang 1,   trang 2

>>> Giấy CMND của con trai


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh