THƯƠNG PHẾ BINH LÊ KHANH

Địa chỉ: đội 2, thôn Điền Ḥa, xă Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Ông Lê Khanh sinh ngày 20-10-1947, số quân 67/209.924.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị cụt hai chân (cắt 2 đùi).

Gia đ́nh gồm 1 vợ và 6 con, đời sống kinh tế gia đ́nh khó khăn và nghèo khổ, chỉ tạm đắp đổi qua ngày, con cái học hành không được đầy đủ, thiếu sách vở, thiếu áo quần, thiếu tiền đóng học phí cho trường...

>>> Đơn xin giúp đỡ nhân đạo

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh