TPB LÊ PHƯỚC LỘC

Địa chỉ: đội 2, thôn Vân Trình, xã Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên, Huế.

Tel: 01687675797.

Sinh năm 1946. Số quân NQ/153.936, trung đội trưởng nghĩa quân đơn vị 198, chi khu Phong Điền.

Ông bị thương ngày 04-09-1973, cụt hai chân.

Gia cảnh: Một vợ, sáu con.

>>> Phiếu kiểm soát quân nhân

>>> Báo cáo tổn thất

>>> CMND

>>> Hình chụp năm 2013

>>> Hình chụp năm 2014


Cập nhật của TLBT:

Nov-18-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-22-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-28-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)