TPB LÊ SỰ

Địa chỉ: đội 8, thôn La Ngà, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quãng Ngãi.

Sinh 27-12-1937

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ông bị thương mù mắt phải và cụt ngón thứ tư tay trái.

>>> Giấy giám định y khoa

>>> Thẻ bài

>>> CMND 210187037


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 26-2-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)