THƯƠNG PHẾ BINH LÊ THẮNG

Địa chỉ: 24/68 Phùng Hưng, Huế.

Sinh 2-9-1948. Số quân 68/127.806, hạ sĩ, nhảy dù.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương liệt hai chân, cấp độ tàn phế 100%.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Thẻ phế binh

>>> Giấy chứng nhận tốt nghiệp nhảy dù


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh