THƯƠNG PHẾ BINH LÊ T̉NG

Địa chỉ: đội 1, thôn Long Thành, xă Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh, Quăng Ngăi.

Sinh 5-6-1945. Số quân NQ/192.747, tiểu đội trưởng nghĩa quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 31-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh