TPB LÊ VĂN ANH

Địa chỉ: thôn Hòa Mỹ, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh ngày 25-9-1932, số quân 52/205.787, hạ sĩ,

Ông bị thương dập xương tay phải, liệt nửa người. Giải ngũ ngày 2-9-1974.

Hoàn cảnh đơn chiếc, vợ ông đã chết vì chiến tranh, không ai nương nhờ, không có điều kiện để lo thuốc men khi bệnh cũ tái phát.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 190217085


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-12-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)