THƯƠNG PHẾ BINH LÊ VĂN MÀ

Địa chỉ: 601/82/7A cách mạng tháng 8, p.15. q.10. Saigon.

Sinh 5-8-1956. Số quân 76/127.895, binh 2, đại đội 82, tiểu đoàn 8, nhảy dù, KBC 3119.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 1-10-1974 tại đồi 1062, Thượng Đức, Quăng Nam, cụt tay phải, mắt phải c̣n mảnh

>>> CMND 022824334


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nhân viên chuyển tiền cho biết ông Lê Văn Mà đă qua đời, chúng tôi đă tặng số tiền đó cho gia đ́nh của ông.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh