TPB LÊ VĂN SƠN

Địa chỉ: đội 5, thôn Lộc Phước, xă Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quăng Nam.

Sinh 1951.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt 2 chân, tàn phế 100%.

Một vợ, ba con. Vợ bị bệnh chết ngày 14-11-1978 để lại ông một ḿnh phải nuôi ba đứa con nhỏ.

>>> Đơn xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh