TPB LÊ VĂN TUẤN (đã qua đời)

Địa chỉ: ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Số quân 66/159.836, sư đoàn 1 Bộ Binh.

Ông bị thương năm 1968 tại Thừa Thiên, cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

July-18-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-17-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) Nhân viên gởi tiền cho biết ông đã qua đời. Số tiền được tặng cho người nhà. (>>> Phiếu hồi báo)

Đóng hồ sơ tháng 3-2012.