THƯƠNG PHẾ BINH LÊ VĂN VẬN

Địa chỉ: thôn Đông Lái, xă Phong Thu, huyện Phong Điền, Huế.

Sinh 1940. Số quân 60/200.429, hạ sĩ I, trung đoàn 2/5, sư đoàn 2 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương găy đùi trái, xương mất 5cm, bị cong và teo bắp. Năm 1995 đến nay bị thoái hóa cột sống.

>>> Báo cáo giám định y khoa

>>> Phiếu khám X quang

>>> CMND 190676037


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh