THƯƠNG PHẾ BINH LÊ VĂN VĨNH

(Hồ sơ này được Hội Huynh Đệ Chi Binh của cố trung tá Lê Đ́nh Vọng giới thiệu qua nhờ giúp đỡ.)

Địa chỉ: 102 Thái Phiên, phường Tây Lộc, Huế.

Sinh năm 1942. Số quân 205.244.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái.

>>> Chứng chỉ đăng bạ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh