THƯƠNG PHẾ BINH LÊ XÁ

Địa chỉ: đội 4, hợp tác xă Bắc Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 1937. Số quân 57/203.307, binh I, liên đoàn 10, tiểu đoàn 104 công binh chiến đấu.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cột sống ở cổ đưa đến liệt tứ chi, tàn phế 100% đệ tam nhân.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 03-5-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 08-9-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)