TPB L XỬ (đ qua đời)

    Địa chỉ: Đội 4, thn Điền Chnh, Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Qung Ngi.

    >>> Chứng chỉ giải ngũ

    27-7-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD.

    31-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $50 USD. (>>> Phiếu hồi bo)