TPB LƯU VĂN VU

Địa chỉ: A61B đường BN19, ấp Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương.

ĐT: 0168-919-7227

Sinh năm: 1955. Số quân: 75/106447. Đơn vị: tiểu đoàn 1, trung đoàn 49, sư đoàn 25 bộ binh. KBC 4705.

Bị thương ngày: 29-8-1972. Thương tật: Cụt chân trái, gãy chân phải. 

Ông sống độc thân, làm nghề bó chổi.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Jun-10-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)