THIẾU ÚY TPB LƯ VĂN VANG

Địa chỉ: 55/87 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, Saigon.

Sinh ngày 09-01-1949. Số quân: 69/149264. Cấp bậc: Thiếu úy. Đơn vị: tiểu đoàn 71/BĐQ/BP, KBC 7526 của Bộ chỉ huy BĐQ, quân khu 2.

Bị thương ngày 19-6-1972 tại vùng Pleiku/Kontum, cụt chân trái, găy 2 ngón tay trái.

Gia cảnh: Một vợ và hai con c̣n đang đi học. (>>> Xin coi thêm chi tiết trong Đơn xin cứu trợ nhân đạo)

>>> Bảo Quốc Huân Chương

>>> Bản cáo tri

>>> Bản tướng mạo và quân vụ trang 1,     trang 2

>>> Nghị định cấp dưỡng

>>> CMND 020866561

>>> Đơn xin cứu trợ nhân đạo


Cập nhật của Thiên Lư Bửu Ṭa:

Mar-20-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

   

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh