TPB MAI VĂN NĂM

Địa chỉ: thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quãng Nam.

Sinh năm 1950.

Bị thương tháng 4-1970: mù mắt phải, mờ mắt trái (40%), cụt tay phải.


Cập nhật của TLBT:

23-9-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền)

Jul-16-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền)