TPB NGÔ ĐÁ

Địa chỉ: thôn Lương Phú Quý, xã Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Số quân 48/296.789, hạ sĩ I, tiểu đoàn 128, địa phương quân, KBC 6750.

Ông bị thương ngày 7-4-1974, cụt cánh tay phải.

>>> Công vụ lệnh

>>> Giám định y khoa

>>> Tờ bệnh lý

>>> CMND 190396769


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-12-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)